Pomoc má mnoho tváří

O nás

Jsme Diakonie Praha. Už více než třicet let jsme tu pro ty, kteří potřebují podat pomocnou ruku. Nabízíme podporu lidem s postižením, rodinám s dětmi, lidem s duševním onemocněním, seniorům, i těm, kteří se ocitnou v krizové situaci. 

Najdete nás na

místech v Praze

Provozujeme

registrovaných sociálních služeb

Pracuje u nás

zaměstnanců

Za rok jsme pomohli

lidem

Diakonie Praha je největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v hlavním městě. Díky své více než třicetileté tradici v oblasti sociálních služeb jsme jednou z klíčových organizací, která pomáhá lidem, jenž se pro svůj mentální a kombinovaný hendikep, onemocnění, věk nebo krizovou životní situaci neobejdou bez podpory druhých.

V Praze nabízíme celkem 14 služeb pro lidi s postižením, rodiny s dětmi, lidi s duševním onemocněním, seniory i osoby a rodiny v krizové situaci.

Jsme součástí Diakonie ČCE, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice a jedničky ve speciálním školství.

Pomáháme lidem
s postižením

 • dospívajícím i dospělým v domovech i stacionářích
 • lidem s poruchou autistického spektra
 • lidem s hendikepem najít práci, bydlení a žít běžným životem
 • lidem s duševním onemocněním

Pomáháme lidem
v krizových situacích

 • dětem a maminkám v azylových domech
 • rodinám s dětmi
v nesnázích
 • lidem, které prožívají krizi či obtížnou životní situaci nebo se s ní setkávají ve svém okolí

Naše hodnoty

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč 
a jak dělám.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Pomáháme
lidem
ve stáří

 • seniorům doma, aby mohli zůstat ve svém prostředí
 • seniorům doma, aby mohli důstojně dožít tam, kde si sami přejí

  Vy pomáháte
  s námi

  • jako zaměstnanci a kolegové
  • jako dobrovolníci přímo v našich službách
  • jako firemní dobrovolníci
  • jako drobní i velcí dárci a podporovatelé

  Historie Diakonie ČCE

  V roce 1864 založil evangelický farář Václav Šubert v Krabčicích pod Řípem „opatrovnu“ pro děti místních sedláků. Jedná se o první diakonický projekt na našem území. V Krabčicích dodnes Diakonie provozuje domov odpočinku ve stáří. V roce 1903 vznikla „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých”. Sestry diakonky pracovaly v různých zdravotnických zařízeních či docházelo ošetřovat nemocné do rodin. V roce 1959 zakázal činnost Diakonie komunistický stát. Péče o potřebné se však neformálně udržuje v jednotlivých sborech evangelických církví.

  Českobratrská církev evangelická obnovuje Diakonii 1. června 1989 a postupně rozvíjí celou paletu sociálních služeb (služby krizové pomoci, stacionáře pro děti s mentálním postižením, domácí péči o seniory a zdravotně postižené). Služby Diakonie se po roce 2000 rozšířily o služby sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, občanské poradny nebo azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

  Důležitý byl také vznik speciálních škol. Dnes provozuje Diakonie speciální školy určené dětem s mentálním a kombinovaným postižením na 16 místech republiky a je jedničkou v oblasti speciálního školství. V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě. Důraz Diakonie klade i na vzdělávání, proto založila Diakonickou akademii, která připravuje kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách.

  V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. A stále roste. V loňském roce už pomohla více než 28 tisícům lidí.

  Staňte se dobrovolníky

  Jsme rádi za jakoukoliv podporu a pomoc, a proto záleží jen na vás, kolik času nám věnujete. Můžete přijít jednou, ale i každý týden. Prostor u nás najdou firmy, organizace i jednotlivci.

  Kde všude pomáháme

  Pomáháme tisícům lidí v různých situacích. Můžeme pomoci i vám.