Pomáhejte s námi

Podporují nás

Děkujeme všem, kteří podporují Diakonii Praha – malým i velkým, jednotlivcům, firmám i nadacím. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jedním z nejvštších donátorů naší organizace. Díky finančním prostředkům ze státního rozpočtu můžeme zajistit chod našich služeb.

Magistrát hlavního města Prahy

Jsme jedním z klíčových poskytovatelů sociálních služeb v Praze. Díky dlouhodobé finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy můžeme na území města nabízet 14 sociálních služeb.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Azylový dům a Služba pro rodinu a dítě jsou součástí projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám III, který zaštituje Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován z prostředků Evropské unie. Díky němu klientkám poskytujeme trvanlivé potraviny, hygienické potřeby nebo oblečení.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.(reg. č. : CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326)

Ministerstvo vnitra ČR

Díky podpoře Ministerstva vnitra u nás mohou fungovat akreditované dobrovolnické programy. Ve Službě pro rodinu a dítě nabízíme doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a v Následné péči Dobroduš pro lidi s duševním onemocněním dobrovolnický program 1+1.

MČ Praha 13

Městská část Praha 13 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

MČ Praha 10

Městská část Praha 10 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na provozu, ale i revitalizaci a rozvoji, např. Služby pro rodinu a dítě, Denního stacionáře Ratolest nebo Pečovatelské služby.

MČ Praha 8

Městská část Praha 8 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

MČ Praha 5

Městská část Praha 5 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

MČ Praha 4

Městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

MČ Praha 3

Městská část Praha 3 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

MČ Praha 2

Městská část Praha 2 dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na svém území. Finančně se podílí na jejich provozu, ale i revitalizaci.

Krabice od bot

Sbírka Krabice od bot každoročně podpoří stovky rodin v nouzi, které by jinak nemohly dovolit pořídit dětem vánoční dárky. Díky finanční sbírce Krabice online provozujeme v projekt Robinson, který rozvíjí rodičovské kompetence, a sociální fond pro klientky azylového domu.

Abakus - NF zakladatelů Avastu

Podpora nadačního fondu Abakus směřovala do Domova se zvláštním režimem Daniela. Prostředky putovaly na platy prvních zaměstnanců našeho domova.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořila naši pečovatelskou službu a vzdělávání našich zaměstnanců v rámci programu Senior.

Ústecký kraj

Středočeský kraj dlouhodobě podporuje činnost našich sociálních služeb.

MONETA

Společnost Moneta Money Bank dlouhodobě podporuje činnost Diakonie ČCE. Díky její podpoře jsme v našem středisku vybavili služby moderním nábytkem a klienti mají k dispozici notebooky k aktivizaci nebo třeba hledání zaměstnání.