Diakonie

Následná péče Dobroduš

Následná péče Dobroduš pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívá k zotavení z duševní nemoci.

Informace pro zájemce

Korunní 60, Praha 2 – Vinohrady 120 00

Jak se na nás obrátit?

+420 222 512 760

dobrodus@diakonie-praha.cz

Provozní doba

Všední dny 9:00 – 15:00

Víkendy a svátky zavřeno

Pro koho je služba vhodná?

Následná péče Dobroduš pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívá k zotavení z duševní nemoci.

Podporujeme naše klienty zejména v rozvoji dovedností, které jim pomohou vypořádat se s nároky okolí a v osobním růstu. Jde převážně o podporu v oblasti vztahů, samostatnosti a ve schopnosti řešit zátěžové situace. Společně s klienty pracujeme na aktivním trávení volného času a zařazení se do běžného společenského života.

S čím vám můžeme pomoci:

 • s uplatňováním vašich práv, oprávněných zájmů a s obstaráváním osobních záležitostí
 • při jednání s úřady, lékaři apod.
 • s trávením volného času a osamělostí
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, s navazováním nových kontaktů
 • při řešení náročných životních situací (udržení či zlepšování zdraví, v oblastech bydlení, zaměstnání, financí, komunikace, seberealizace ve vztazích atd.)

Spolupráce stojí na pravidelných podpůrných schůzkách se sociálním pracovníkem a zahrnuje sociální poradenství a sociálně-terapeutické činnosti. Můžete se také zapojit do našich skupinových akcí.

Forma služby: ambulantní (klienti dochází k nám)

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním od 19 do 80 let věku, kteří žijí v Praze

Kapacita: 65 klientů za rok

Aktivity: Klub líných turistů – společně vyrážíme na procházky a výlety v Praze a blízkém okolí, návštěva společenských akcí, sportovní aktivity, hraní deskových her, přednášky a kreativní činnosti pro klienty, podpůrná skupina pro klienty a další komunitní akce

Staňte se dobrovolníkem v Dobroduši

Pomáhejte spolu s námi lidem s duševním onemocněním, podpořte je v osobním růstu a motivujte je v navazování nových kontaktů. Dobrovolnictví 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky. Dobrovolník vytvoří s klientem služby dvojici a tráví společně část volného času (např. procházky a výlety, návštěvy kulturních akcí atd.). Dobrovolníci absolvují vstupní vzdělávání a účastní se pravidelných supervizí.

Při komunitním dobrovolnictví dobrovolníci pomáhají se zajištěním akcí pro klienty nebo organizací výletů.

Dobrovolnictví 1+1

Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. kamarádství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník vytvoří s klientem služby dvojici a společně tráví volný čas. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře.

Dobrovolníci absolvují na začátku vstupní zaškolení, mají pravidelné skupinové supervize a hodnoticí schůzky s pracovníky služby.

Komunitní dobrovolnictví

Komunitní dobrovolníci Dobroduše se účastní našich společných akcí. Tato setkání klienty podporují v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost (výlety do přírody, prezentace dovedností klientů apod.). Dobrovolníci pomáhají také s přípravou a realizací přednášek a akcí v Dobroduši.

Podmínky pro dobrovolníky

Co je dobrovolník*nice v Dobroduši?
 • je důležitou součástí týmu
 • je obyčejný člověk, který chce dělat neobyčejné věci
 • dělí se s námi o svůj čas bez nároku na finanční odměnu
 • je člověk starší 20 let u Dobrovolnictví 1+1, 18 let u komunitního dobrovolnictví
 • respektuje podmínky a pravidla spolupráce
 • má motivaci, je stabilní, zodpovědný, komunikativní, spolehlivý,  nemá projevy duševního onemocnění
 • může, ale i nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb, důležitý je pozitivní přístup k lidem a chuť se zapojit
 • vidí osobnost člověka, nikoliv nemoc

Co nabízíme?
 • vstupní zaškolení zdarma a osvědčení o absolvování kurzu
 • individuální a odborné vedení po celou dobu spolupráce
 • osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti
 • být součástí vstřícného a přátelského týmu v organizaci s dlouholetou tradicí
 • poznávání nových lidí, získání jedinečných zážitků
 • získání zkušeností z oblasti sociální práce a trénink určitých dovedností pro budoucí povolání
 • pojištění při výkonu dobrovolnické činnosti

Ozvěte se nám

Kontakt - Zuzana Beranová
Zuzana Beranová koordinátorka dobrovolníků v Dobrodušidobrovolnici.dobrodus@diakonie-praha.cz+420 730 852 857

Dobrovolnický program služby Následné péče Dobroduš Diakonie Praha je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.

Kontakt - Michal Pešek
Michal Pešek vedoucí a sociální pracovník Následné péče Dobrodušdobrodus@diakonie-praha.cz+420 222 512 760

Co v Dobroduši děláme?

Komunitní a skupinové aktivity pro klienty služby

Klub líných turistů

Klub líných turistů má v následné péči Dobroduš tak dlouhou tradici, že se ani přesně neví, kdy to všechno začalo.

KLT (Klub líných turistů), zkratka která neznalcům neříká nic, to jsou návštěvy výstav a muzeí, a to podle možností klientů i nabídky. Třeba taková vánoční procházka Prahou s betlémy je kromě dvou velkých komunitních akcí asi tou nejvíce navštěvovanou. Výlety probíhají pravidelně 1x za měsíc, vždy v pátek, od rána do odpoledne. Mohou se jich účastnit všichni klienti služby a dobrovolníci.

Může to být z míst, kam chodil Jaroslav Foglar s kluky od Bobří řeky hrát své hry a učit se v Prokopském údolí poznávat přírodu, lásce a úctě k ní. Taktéž to mohou být poutní místa, například Svatá Hora u Příbrami, kde na člověka dýchne duchovní rozměr stavby včetně genia loci. Nebo Kutná Hora se svou kostnicí. Jsou to ale i běžnější výpravy po stopách někoho, kdo už mezi námi není, ale zanechal stopu nesmazatelně vrytou do našich srdcí, jako třeba Miloš Kopecký.

Klub líných turistů jsme zařadili mezi naše komunitní aktivity, které pomáhají lidem s duševním onemocněním v zotavení a zapojení se do společnosti. Je to pro naše klienty příležitost vyjít ven z domova, být v přírodě nebo navštívit zajímavé místo a to vše sdílet ve skupině s dalšími lidmi – pracovníky, dobrovolníky a klienty služby Dobroduš,“ vysvětluje vedoucí služby Michal Pešek.

Vychází se z předpokladu, že jedním z nejtěžších břemen, která si klienti s duševním onemocněním nesou, je právě sociální izolace a osamělost. Vzhledem k příznakům nemoci a jejím dopadům na vztahy s blízkými lidmi nebo fungování ve společnosti (práce, studium, volný čas) bývají tito lidé dost často osamocení. Žijí s pocitem, že jim stejně nemůže pořádně porozumět někdo, kdo nezažil a nezažívá to, co oni. „Neřešíme, kdo má jakou diagnózu. Jde nám o vytvoření společenství lidí, kde je přátelská atmosféra, kde nejsou bariéry a kde duševní onemocnění není stigma. V tomto společenství je možné se seznámit s novými lidmi, mít zajímavé zážitky a zapomenout na své starosti a omezení,“ dodává Michal.

Podpůrná skupina pro klienty

Podpůrná skupina se koná pravidelně jednou za 14 dní a trvá 90 minut. Skupina je otevřená pro klienty následné péče Dobroduš, kteří splňují kritéria pro zapojení. 

Cílem je podporovat klienty v překonávání úzkosti, osamělosti a ve vstupování do kontaktu s okolím. Sdílet informace, které mohou mít vliv na pozitivní změnu v jejich životě v oblastech zaměstnání, trávení volného času, bydlení a mezilidských vtahů.

Ve skupině mohou klienti získat podporu a naději pro obtížné životní situace, jiný pohled na problém, zkušenost, pozitivní zpětnou vazbu.

Účastníci nemusí chodit pravidelně, účast je dobrovolná. Na skupinu se  přihlašují předem prostřednictvím vedoucího skupiny.

Složení skupiny je pokaždé jiné, ale stabilní jádro pravidelných účastníků vždy zůstává, aby byla atmosféra setkání i prostředí všem příjemné a důvěrné. Noví účastníci skupiny vnášejí do setkání nová témata podle aktuálních potřeb a zájmů. Sami se pak rozhodují, kterému tématu se bude věnovat pozornost.

Skupina nepracuje terapeuticky s traumaty z minulosti. Stojí na sdílení a předávání zkušeností účastníků, kteří se vzájemně podporují. Vedoucí skupiny podporují účastníky v aktivitě, ve vyjadřování svých témat a v komunikaci. Pomáhá moderovat diskusi, udržovat strukturu skupiny a dodržovat její pravidla . 

Deskohraní

Skupinové hraní společenských deskových her. Nejčastěji se jedná o společenskou karetní hru Dixit s jednoduchými pravidly a vědomostní hru Česko. Akce je pořádána pravidelně, jedenkrát měsíčně. 

Jsem člověk, ne diagnóza – Dokument o lidech s duševním onemocněním

Mík Josef

Naše příběhy: Začal jsem brát lidi takové, jací jsou

Josef učí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, zároveň už více než rok působí jako dobrovolník v následné péči Dobroduš. Ta pomáhá lidem s chronickým duševním onemocněním v zapojení se do společnosti. Jedním ze způsobů, jak proces socializace u klientů podporuje je jejich propojování s dobrovolníky prostřednictvím společných aktivit. Dobrovolnictví 1+1 V programu 1+1 vytvoří dobrovolník dvojici s klientem služby a tráví společně volný […]

Celý příběh

Ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Následná péče Dobroduš: letákNásledná péče DobrodušStáhnout
Dobrovolníci v DobrodušiNásledná péče DobrodušStáhnout

Podporují nás

Seznam donátorů

Služba Následné péče Dobroduš je dlouhodobě podpořena Magistrátem hlavního města Prahy.
Služba Následné péče Dobroduš je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2024.
Služba Následné péče Dobroduš je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 5.
Služba Následné péče Dobroduš je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 5.
Služba Následné péče Dobroduš je dlouhodobě podpořena z rozpočtu Ministerstva vnitra.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT.