Diakonie

Služba pro rodinu a dítě

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářeli bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých děti.

Informace pro zájemce

Belgická 374/22, Praha 2 – Vinohrady 120 00

Jak se na nás obrátit?

+420 730 852 859
rodina@diakonie-praha.cz

Provozní doba

Ambulantní služba: Jsme Vám k dispozici na pracovišti.
PO: 13:00–17:00, ČT: 10:00–17:00

Terénní služba: Po dohodě můžeme přijít za Vámi domů nebo Vás doprovodit.
PO/ČT: 9:00–18:00, Pá: 9:00–16:00

Pro koho je služba vhodná?

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí.

Nabízíme vám podporu v těchto oblastech:

 • výchova a péče o dítě
 • vzdělávání a volnočasové aktivity dítěte
 • návrat dětí z ústavní péče
 • dluhy a exekuce (bezplatná právní a exekutorská poradna)
 • hledání zaměstnání (životopis, kontakt na pracovní agentury)
 • hledání bydlení (azylový dům, podnájem)
 • provoz domácnosti (plánováni rodinného rozpočtu, hospodaření s financemi)
 • spravování financí (podání žádosti o sociální dávky, doprovod na úřady)

Naše další aktivity pro rodiny

Klub Robinson
 • zprostředkování aktivit rodičům s dětmi

Kurzy pro rodiče
 • nácvik rodičovských kompetencí
 • 10 setkání na různá témata (potřeby dětí, komunikace, stanovení hranic…)
Asistované kontakty
 • setkání rodiče s dítětem s podporou odborníka na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu

Staňte se dobrovolníkem

Pomáhej dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Dobrovolníci v rodinách

Projekt Dobrovolníci v rodinách doplňuje sociální práci v sociálně znevýhodněných rodinách. Pomoc poskytujeme v rámci Služby pro rodinu a dítě a Azylového domu Diakonie Praha. Dobrovolnický projekt vznikl v roce 2009, jeho cílem je podporovat děti ve smysluplném trávení volného času a zvládání školní přípravy, navzdory nepříznivé sociální situaci rodiny.

S čím nám můžete pomoci?

 • Příprava do školy – plnění domácích úkolů, organizace školních povinností, zlepšování výsledků dítěte v problémových předmětech, podpora samostatnosti dítěte
 • Volnočasové aktivity s dítětem – návštěva muzea, ZOO, divadla, výtvarné činnosti, hry aj.
 • Doprovod na volnočasové aktivity
 • Pomoc při propagaci programu
 • Pomoc při organizaci společenských akcí
Co nabízíme?

 • vstupní vzdělávání
 • osvědčení o účasti v dobrovolnickém programu
 • pojištění pro výkon dobrovolnické činnosti
 • pravidelné supervize pod odborným vedením
 • průběžné vzdělávání na téma týkající se rodiny
 • soustavný kontakt s koordinátorem dobrovolníků
 • kontakt s novými lidmi a ostatními dobrovolníky
 • vzájemné obohacení při spolupráci s rodinou
Co musí dobrovolníci*nice splňovat?

 • je vám alespoň 18 let a máte středoškolské vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • ochota věnovat minimálně jednu hodinu týdně svého času

Ozvěte se nám

+420 730 852 345
dobrovolnevrodine@diakonie-praha.cz

Dobrovolnický program Služby pro rodinu a dítě Diakonie Praha je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.

Kontakt - Veronika Tichá
Veronika Tichá vedoucí a sociální pracovnice služby pro rodinu a dítěticha@diakonie-praha.cz+420 730 852 859

Krabice od bot pomáhá rodinám v nouzi

Krabice od bot je největší českou sbírkou vánočních dárků. Každoročně lidé donesou do sběrných míst tisíce dárků, které putují k dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Krabice od bot nepomáhá jen v období Vánoc, ale po celý rok. Díky finanční sbírce #krabiceonline můžeme rodiny v nouzi podpořit i během celého roku. U nás ve Službě pro rodinu a dítě organizujeme např. klub Robinson, který podporuje rodiny ve společném trávení volného času a rozvíjí tak rodičovské dovednosti dospělých.

Ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Služba pro rodinu a dítě: leták dobrovolnický programSlužba pro rodinu a dítěStáhnout
Služba pro rodinu a dítě: letákSlužba pro rodinu a dítěStáhnout

Podporují nás

Seznam donátorů

Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena Magistrátem hlavního města Prahy.
Služba pro rodinu a dítě je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2024.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 2.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 3.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 4. Spolupráce je vedena především v oblasti prevence ústavní výchovy. Praha 4 za tímto účelem pravidelně vyčleňuje dotace.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 8.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu MČ Praha 10.
Služba pro rodinu a dítě je dlouhodobě podpořena z rozpočtu Ministerstva vnitra.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT.
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Azylový dům a Služba pro rodinu a dítě jsou součástí projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám III, který zaštituje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt je financován z prostředků Evropské unie. Díky němu poskytujeme našim klientkám potravinovou a materiální pomoc, například v podobě trvanlivých potravin, hygienických potřeb nebo oblečení.

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby.